Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

 

Pedalj AB får tillgång till och har rätt att behandla registrerade personuppgifter om hur du använder tjänsten såsom cykellån (tidpunkt & plats), reserutter, distanser, bild när du avslutar cykellån och avgift för tjänsten. Sådan behandling sker i enlighet med personuppgiftslagen. Personuppgifter kommer att behandlas för följande ändamål:
a) för tillhandahållande och administration av DelaCykels tjänster
b) för kvalitetsarbete, analys och utveckling av DelaCykels tjänster

c) för uppföljning av eventuellt missbruk av hyrcykelregler och bedrägeri
d) för fullgörande av skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut.

Kontohavarens personuppgifter och utnyttjande av tjänsten får lämnas vidare till samarbetspartners och andra affärspartners, betalningsförmedlare eller myndigheter för de ändamål som anges ovan, men ej i reklamsyfte. Aggregerad data om hur tjänsten utnyttjas kan publiceras offentligt och i reklamsyfte.

Pedalj AB har inte tillgång till Kreditkortsinformation, Bitlock använder Stripe som deras partner för betalningstransaktioner och sparar inte finansiell information på sina egna servrar.


Pedalj AB är den juridiska person som är personuppgiftsansvarig enligt PUL. Du har rätt att årligen, på skriftlig begäran till info@delacykel, få information om vilka personuppgifter om dig som Pedalj AB behandlar. Du har även rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas, blockeras eller raderas. Du kan vidare skriftligen på samma sätt när som helst anmäla att du inte vill ta emot direktreklam till din emailadress.

 

Personlig data som Pedalj AB har tillgång till lagras i Bitlocks databas, se:  http://bitlock.co/privacy-policy.html